Informații legale

Drept de autor

Copyright 2003-2020 Daimler Truck AG. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, graficele, materialele audio, video și de animație, precum și materialele auxiliare se supun legislației privind drepturile de autor și a celorlalte norme juridice ce vizează protejarea proprietății intelectuale. Nu pot fi copiate în scopuri comerciale sau multiplicate, modificate și utilizate pe alte pagini de Internet. Unele pagini de internet ale Daimler Truck AG conțin materiale, care se supun drepturilor de autor aferente persoanelor, care le-au pus la dispoziție.

 

Produse și prețuri

Pot avea loc modificări asupra produselor și serviciilor ulterior finalizării redactării anumitor pagini. Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări de construcție și formă, abateri de la paleta de culori, cât și modificări ale cantității de livrat, atât timp cât modificările și abaterile nu lezează interesul clienților Daimler Truck. Imaginile pot include, de asemenea, accesorii, dotări opționale sau alte informații care nu aparțin gamei standard de livrare. Abaterile de culoare se datorează tehnicii de tipărire. Unele pagini pot conține produse și servicii, care nu sunt oferite în toate țările. Referirile la directivele și consecințele legale, juridice și financiare au valabilitate numai pe teritoriul Republicii Federale Germania. Având în vedere normele juridice, prin care sunt reglementate condițiile comerciale sau de livrare, se aplică prețurile valabile în ziua de livrare. Pentru partenerii noștri, prețurile sunt oferite cu titlu de recomandare și nu au caracter obligatoriu. Pentru informații despre tarifele actualizate, vă rugăm să vă adresați unei filiale sau unui partener contractual.

 

Mărci

Dacă nu există alte mențiuni în acest sens, toate mărcile specificate pe paginile de Internet ale Daimler Truck reprezintă mărci înregistrate ale Daimler Truck, aspect valabil în mod special pentru denumirea modelelor, sigle și embleme ale companiilor.

 

Drepturi de licență

Daimler Truck dorește să vă ofere un program de Internet modern și informativ. Sperăm că veți aprecia la fel de mult, precum noi, structura creativă a programului nostru. Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că Daimler Truck trebuie să își protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv brevetele, mărcile comerciale și drepturile de autor și că aceste pagini de Internet nu pot acorda niciun fel de licențe cu privire la proprietatea intelectuală aparținând Daimler Truck.

 

Recomandări pentru declarații viitoare

Paginile de Internet, comunicatele Investor Relations, rapoartele comerciale și intermediare, extrasele, prezentările, transmisiile audio și video de la diferite evenimente (live sau înregistrate) și alte documente de pe această pagină de Internet conțin printre altele și declarații despre evoluția viitoare care au la bază estimările actuale ale managementului. Cuvinte precum "a anticipa", "a accepta", "a crede", "a estima", "a aștepta", "a intenționa", "a putea/ar fi putut", "a planifica", "a proiecta", "ar fi trebuit", dar și alți termeni definesc acest tip de declarații viitoare. Aceste declarații sunt supuse anumitor riscuri și incertitudini. Câteva exemple sunt evoluțiile conjuncturale din Europa sau America de Nord, modificări ale cursurilor valutare, cotele dobânzilor și prețurile materiilor prime, introducerea de noi produse prin intermediul competitorilor, stimuli de achiziționare a unor produse, implementarea unor noi modele comerciale de succes pentru smart, întreruperi în livrarea materialelor de producție din cauza lipsei de materiale, grevelor sau intrării în insolvență a furnizorilor, precum și un regres al prețurilor de revânzare a autovehiculelor rulate. În situația în care apar astfel de factori de incertitudine sau alte piedici (unele dintre acestea sunt menționate în rubrica "Raport de risc" din raportul comercial actual al Daimler Truck, precum și în rubrica „Factori de risc” din raportul comercial actual al Daimler Truck, formularul 20-F, depus la Autoritatea Americană de Supraveghere pentru Valori Mobiliare și Piețe) sau dacă datele care stau la baza declarațiilor se dovedesc neadevărate, există posibilitatea ca rezultatele efective să prezinte abateri de la cele menționate sau prezentate în cadrul acestor declarații. Nu avem intenția și nici obligația de a actualiza permanent declarațiile legate de acțiunile viitoare, deoarece acestea depind exclusiv de condițiile existente în ziua publicării.

 

Răspundere

Informațiile și datele de pe această pagină nu reprezintă o asigurare sau garanție, indiferent dacă este explicită sau tacită. Nu reprezintă în mod special o acceptare tacită sau garanție privind structura, fiabilitatea, utilitatea pentru anumite scopuri sau încălcarea normelor juridice și a patentelor. 

 

Pe paginile noastre de Internet găsiți link-uri spre alte pagini din Internet. Dorim să precizăm că nu putem influența structura și conținutul paginilor accesate. Nu putem prelua nicio garanție pentru actualitatea, corectitudinea, complexitatea sau calitatea informațiilor prezentate acolo. Pornind de la acest context, ne distanțăm de toate informațiile existente pe aceste pagini. Această explicație se aplică pentru toate link-urile spre paginile externe și informațiile existente aici, care există pe paginile noastre de Internet.

 

Indicație conform § 36 Legii privind soluționarea litigiilor cu consumatorii (VSBG)
Daimler Truck AG nu va participa la nicio procedură de soluționare a litigiilor în fața unui organism de conciliere pentru consumatori în sensul Legii germane privind soluționarea litigiilor cu consumatorii (VSBG) și nici nu are vreo obligație în acest sens.

 

Informații privind soluționarea litigiilor online
Comisia UE a creat o platformă de internet pentru soluționarea online a litigiilor (așa numita „Platformă OS“). Platforma OS servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind obligațiile contractuale născute din contracte de cumpărare online. Puteți accesa Platforma OS prin următorul link:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr